กรอกแบบสำรวจ


 

 

กรุณากรอกแบบสำรวจ ครับ

ลิงค์ภายใน

 

เครือข่าย Facebook

ประกาศ สพป.สป.2

(1) (2)


 

ทำเนียบเกียรติยศ

 

กิจกรรมสำหรับโรงเรียน


 

สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1261621

กรณีเปิดไม่ได้ให้ "คลิกขวา" เลือก "Open Link" 

 สู่แนวปฏิบัติของ สพฐ.

 

***********************************************************************

              ระบบ sms                 ระบบ Photogenic              2 ระบบสนับสนุน             ระบบ Peopleware 

         alt          alt                                

         ระบบ Online                ระบบ WAR ROOM           ระบบ e-system              ระบบ Readout sys. 

                        alt              

"ดีบริการ  ดีทีมงาน และดีคุณภาพ (Quality)"   


***คู่มือการประชามติ สำหรับ (ครู) และ (นักเรียน) ***


  

** <<< แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ >>> **

  

เฟสบุคผู้ดูแลเว็บไซด์โรงเรียน https://www.facebook.com/groups/sp2school/ 

 

   

alt  

 


 สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. (13/07/2559)


 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครสมัครนักศึกษา โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอมหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เรียนที่วิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตพันธ์ โทร 0819352473  (13/07/2559)


 โครงการมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ "Family Trip Expo 2017" ตอน "พาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน (รายละเอียด) 13/07/2559 

 

alt  

 เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

 

 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : 2559 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edulpru.com/nace2016 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  09/03/2559


 สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ร่วมกับ สพฐ. จัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 เรื่อง "การสร้างเสริมทักษะสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต" ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ โทร 0892990566


 ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด) 09/03/2559

 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดดำเนินการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  27/07/2559


 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทิชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 (รายละเอียด) 13/07/2559


 ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"  (รายละเอียด) 13/07/59


 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th  13/07/59  

 

 

 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจโอกาสการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ "งานสำคัญ" 13/07/59

 

                                  


 

 

  สอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 1/2559

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 18 กันยายน 2559

 

  ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วยฯ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 15 เมษายน 2559

 

  โครงการเขตสุจริต

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 26 สิงหาคม 2559

 

  กศจ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุครู ผช.

ประชาสัมพันธ์

 

  ทำบุญประจำวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่  30 กรกฎาคม 2559

 

  ร่วมชักธงชาติทุกวันจันทร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่  25  กรกฎาคม 2559

 

  ทำบุญวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 22 กรกฎาคม  2559

 

  ทำบุญวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 16  กันยายน  2559

 

 ประชุมคณะกรรมการสอบ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 15  กันยายน  2559

 

  ทำบุญวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 19  สิงหาคม  2559

 

  อบรมการเงินบัญชีและพัสดุ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

 

  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

 

  พิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็ก

ประชาสัมพันธ์ : วันที่  22 กรกฎาคม  2559

 

  ทำบุญวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่  15  กรกฎาคม  2559

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

จดหมายข่าว (NEWS)


 

เครือข่ายโรงเรียนประชารัฐข่าวสาร "อำนวยการ"

 

ข่าวสาร "บุคคล"

 

  

ข่าวสาร "การเงิน"

 

ข่าวสาร "นิเทศ"

 

  

 

ข่าวสาร "ส่งเสริม กศ."

Link ที่น่าสนใจ


สนง.โครงการอาหาร
กลางวัน

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA


 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑


สำนักบริหารการมัธยม
ศึกษาตอนปลาย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

 

 

 

  

  

  

  คลังข้อสอบออนไลน์