ลิงค์ภายใน

เครือข่าย Facebook

ประกาศ สพป.สป.2

(1) (2)


 

ทำเนียบเกียรติยศ

 

กิจกรรมสำหรับโรงเรียน


 

สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1117650

กรณีเปิดไม่ได้ให้ "คลิกขวา" เลือก "Open Link" 

 สู่แนวปฏิบัติของ สพฐ.

 

***********************************************************************

              ระบบ sms                 ระบบ Photogenic              2 ระบบสนับสนุน             ระบบ Peopleware 

         alt          alt                                

         ระบบ Online                ระบบ WAR ROOM           ระบบ e-system              ระบบ Readout sys. 

                        alt              

"ดีบริการ  ดีทีมงาน และดีคุณภาพ (Quality)"  

 


  

เว็บไซด์เพื่อ "สมัคร และการ รายงานผล"

  

เฟสบุคผู้ดูแลเว็บไซด์โรงเรียน https://www.facebook.com/groups/sp2school/ 

 

  

 แจ้งปฏิทินการเก็บข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) 24/05/59

 

alt   สพฐ.ขอเชิญโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Peoducts International Fair 2016 (EPIF 2016) ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ณ Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่เยาวชนให้เข้าใจ และเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epif2016-thailand.com 


 สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Asian Productivity Organization  (APO) ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดงาน Eco-Products International Fair 2016 (รายละเอียด) 24/05/59


 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 (รายละเอียด) 24/05/2559 

 

 

 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : 2559 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edulpru.com/nace2016 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  09/03/2559


 สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ร่วมกับ สพฐ. จัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 เรื่อง "การสร้างเสริมทักษะสมองเพื่อความสำเร็จในชีวิต" ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ โทร 0892990566


 ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด) 09/03/2559

 

 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ที่เว็บไซต์  www.moi.go.th  09/03/2559


 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น (รายละเอียด) 09/03/2559


 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559  (รายละเอียด)  09/03/2559


 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016"  (รายละเอียด) 09/03/2559 


 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคกลาง (รายละเอียด)  09/03/2559


 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2  (รายละเอียด)  05/03/2559

 

 

 ขอเชิญร่วมเช่าบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทธิโธ  (รายละเอียด) 05/02/2559

 

                                  


 

 

  ปฏิบัติการจัดทำข้อมูลในระบบ DMC สพฐ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

 

  TMAP-EM มอบข้าวรัชมงคลแก่โรงเรียน 10 แห่ง

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 

  เยี่ยมอาการนักเรียนจากอุบัติเหตุ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

 

  รายการนายกรัฐมนตรีพบครู

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 

  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

ประชาสัมพันธ์ : วันที่  2  พฤษภาคม  2559

 

 รร.เอกชนรดน้ำขอพรผู้บริหารเขต

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 22 เมษายน 2559

 

  บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 21 เมษายน 2559

 

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 

  กิจกรรมเคารพธงชาติ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

 

  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 2/2559 วันแรก

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 

  พัฒนาการจัดการการเงินการสอน

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 2  พฤษภาคม 2559

 

  ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 25 เมษายน 2557

 

  ทำบุญประจำวันศุกร์

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 21 เมษายน 2559

 

  ลดน้ำอวยพรผวจ.สมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ : วันที่ 8 เมษายน 2559

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

จดหมายข่าว (NEWS)


 

กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสาร "อำนวยการ"

 

ข่าวสาร "บุคคล"

 

  

ข่าวสาร "การเงิน"

 

ข่าวสาร "นิเทศ"

 

  

 

ข่าวสาร "ส่งเสริม กศ."

Link ที่น่าสนใจ


สนง.โครงการอาหาร
กลางวัน

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.


ศูนย์ปฏิบัติการ GPA


 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑


สำนักบริหารการมัธยม
ศึกษาตอนปลาย

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

 

 

 

  

  

  

  คลังข้อสอบออนไลน์